Skip navigation


Satspuljen 2019-2022

Aftale om satspuljen for hhv. sundheds- og ældreområdet 2019-2022.

Sundhed
Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet er enige om at afsætte 994,9 mio. kr. i aftaleperioden
2019-2022 til følgende overordnede indsatsområder:

  • En styrket indsats i psykiatrien
  • Øvrige prioriteringer

Læs aftaleteksten for satspuljen på sundhedsområdet 2019-2022 (PDF)


Ældre
Partierne bag satspuljeaftalen på ældreområdet er enige om at afsætte 320 mio. kr. i aftaleperioden 2019-2022 til følgende overordnede indsatsområde:

  • Det gode ældreliv

Læs aftaleteksten for satspuljen på ældreområdet 2019-2022  (PDF)


Sidst opdateret 22-11-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |