Skip navigation


Genoptræning

Her kan du læse om reglerne for genoptræning.

Som led i kommunalreformen fik kommunerne det samlede ansvar for al træning, der ikke foregår under indlæggelse på sygehus. Formålet er at tilbyde sammenhængende og effektive træningstilbud af faglig høj kvalitet. Samtidig er det regeringens mål at styrke det nære sundhedsvæsen tæt på bopælen for at skabe mest mulig tryghed for borgeren.

Læs om reglerne for genoptræning efter udskrivning fra sygehus (sundhedslovens §§ 84 og 140). Se også bekendtgørelsen om genoptræningsplaner og patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus og vejledningen om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner. Heri beskrives eksempelvis patienters frie valg af genoptræningstilbud, de forskellige typer genoptræningsplaner og specialisereringsniveauer samt krav til indholdet i genoptræningsplanen.

 

Læs mere på:


Sidst opdateret 19-01-2015
Lovgivning:

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus - hent bekendtgørelsen

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner - hent vejledningen


Præsentationer:

Præsentationer fra informationsmøder om genoptræning og rehabilitering januar 2015:


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |