Skip navigation


De 16 projekter

Kvalitetsfonden medfinansierer 16 hospitalsprojekter. Nedenfor er en oversigt over projekterne.

Projekt

Totalramme(mio. kr. 09-PL)

Korrigeret
Tilsagnsramme(mio. kr. 09-PL)

Status for ministeriets proces

Region Hovedstaden

12.850

12.895

 

Bispebjerg Hospital

2.950

-

Endeligt tilsagn

Herlev Hospital

2.250

2.290

Udbetaling af tilskud

Nyt Hospital Nordsjælland

3.800

-

Endeligt tilsagn

Hvidovre Hospital

1.450

-

Endeligt tilsagn

Rigshospitalet

1.850

1855

Udbetaling af tilskud

Sct. Hans Hospital

550

-

Endeligt tilsagn

Region Midtjylland

10.650

10.837

 

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

6.350

6.451

Udbetaling af tilskud

Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV)

3.150

3.222

Udbetaling af tilskud

Regionshospitalet Viborg

1.150

1.164

Udbetaling af tilskud

Region Nordjylland

4.100

4.191

 

Nyt Aalborg Universitetshospital

4.100

4.191

Udbetaling af tilskud

Region Sjælland

5.350

5.410

 

Køge Sygehus

4.000

-

Endeligt tilsagn

Psykiatri i Slagelse

1.050

1.110*

Ibrugtaget

Slagelse Sygehus (somatik)

300

-

Ibrugtaget

Region Syddanmark

8.450

8.621

 

Kolding Sygehus

900

912

Udbetaling af tilskud

Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)

6.300

6.444

Udbetaling af tilskud

Aabenraa Sygehus

1.250

1.264

Udbetaling af tilskud

I alt

41.400

41.679

 


*  I den korrigerede tilsagnsramme indgår for Psykiatri i Slagelse et beløb på 60 mio. kr. til sikringsmæssige installationer, som er accepteret afholdt af Region Sjællands almindelige anlægsramme. De andre korrektioner er som følge af godkendt ansøgning til energilånepuljen. 
 

Det er muligt at læse mere om de 16 projekter på Danske Regioners hjemmeside om sygehusbyggeri.

Godt sygehusbyggeri.


Sidst opdateret 29-03-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |