Skip navigation


Kosmetiske behandlinger

Private sygehuse, klinikker, speciallægepraksisser og alment praktiserende læger, som ikke virker efter overenskomst (ikke har ydernummer), har ikke efter den 1. september 2013 fået alle patientskadeerstatninger finansieret af det offentlige.

Spørgsmål:

Hvis ikke-kirurgiske kosmetiske behandlinger med botox, filler-behandlinger etc. i undtagelsestilfælde udføres af en læge, skal lægen så i denne situation have en forsikring for behandling af private patienter?

Hvad nu hvis lægen (som virksomhedsejer) har ansvar for den sygeplejerske, der foretager filler-behandlingen, hvilke regler gælder så med hensyn til forsikringer?

Svar:

Kosmetiske behandlinger er omfattet af Patientforsikringens dækningsområde og der skal tegnes forsikring for de private patienter.

Kosmetisk behandling anses for behandling, der er omfattet af klage- og erstatningsloven. Der er forsikringspligt, uanset om det er lægen eller en sygeplejerske som medhjælp, der foretager behandlingen.

Paragrafferne:

Det er fast praksis i Patientforsikringen, at kosmetisk behandling anses for behandling, der er omfattet af klage- og erstatningsloven. Botox-behandling mv., der udføres på en speciallægeklinik, er således omfattet af loven, og klinikken har forsikringspligt efter KEL § 29, stk. 1, nr. 7, hvis behandlingen sker på privat basis.

 

Spørgsmål:

Jeg er speciallæge i hudsygdomme og er usikker på, hvordan de selvbetalende patienter, som behandles på kosmetisk indikation, skal dækkes. Er de dækket af den forsikring, som alle nu skal tegne for ”det udvidede frie sygehusvalg”-patienter og selvbetalende patienter, eller skal der tegnes en særlig forsikring for de kosmetiske behandlinger?

 

Svar:

Der skal ikke tegnes en særlig forsikring for selvbetalende patienter, der behandles på kosmetisk indikation. De vil være dækket af den forsikring, du i forvejen skal tegne for at sikre dig mod patientskader.

Private sygehuse, klinikker og speciallægepraksis skal til at forsikre sig mod patientskader, som sker efter undersøgelse, behandling eller lignende, som:

  • har hjemmel i sundhedslovens § 87 (det udvidede frie sygehusvalg)
  • har hjemmel i sundhedslovens § 87 a-d (udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge)
  • har hjemmel i sundhedslovens § 87 e-h (udvidet ret til behandling af psykisk syge voksne)
  • er betalt af en fysisk eller juridisk person, som står uden for det offentlige sundhedsvæsen (fx behandlinger betalt af den sundhedsforsikring eller af patienten selv)


Spørgsmål:

Vi er en læge og skønhedsklinik, hvortil der er 4 læger tilknyttet samt 3 sygeplejesker. Vi udfører plastkirurgi og øjenkirurgi. Vores kunder er alle selvbetalende.  Er vi omfattet af den nye forsikringspligt?

Svar:

Ja, både lægelige- og kosmetiske behandlinger er omfattet af Patientforsikringens dækningsområde. Klinikken har forsikringspligt efter jf. § 29, stk. 1, nr. 7, hvis behandlingen sker på privat basis. Der er forsikringspligt, uanset om det er lægen eller en sygeplejeske som medhjælp, når der foretages behandlinger.

Paragrafferne:

Patientforsikringen dækker behandling hos autoriserede sundhedspersoner, jf. § 19, stk. 1, nr. 5, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Der skal tegnes forsikring efter KEL § 29, stk. 1, nr. 7, idet der er tale om en klinik, som behandler patienter med egenbetaling.


Spørgsmål:

Jeg er selvstændig kosmetolog og skal arbejde sammen med en læge, som laver kosmetiske laserbehandlinger. Lægen vil udføre laserbehandlinger i min klinik ca. en til to gange om måneden og vil betale en procentdel af indtægten i husleje for at benytte mine lokaler. Skal jeg tegne forsikring for de behandlinger, lægen udfører i min butik?

Svar:

Din klinik falder uden for patientforsikringens dækningsområde, da du ikke er en autoriseret sundhedsperson. Det gør ingen forskel, at du ansætter en læge, da lægen som ansat ikke kan anses for privatpraktiserende. Lægens behandlinger vil i den situation ikke være omfattet af dækningsområdet.

Er situationen imidlertid den, at lægen lejer sig ind i dine lokaler og betaler husleje, må lægen anses som privatpraktiserende, da lægen reelt driver egen klinik. Da patienterne betaler privat for behandlingerne, medfører det, at  lægen har forsikringspligt efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Paragrafferne:

Virksomheden er ikke omfattet af Patientforsikringens dækningsområde, jf.  lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenets § 19, stk. 1, nr. 5, da den ikke drives af en autoriseret sundhedsperson.

Private sygehuse, klinikker og speciallægepraksisser har efter § 29, stk. 1, nr. 7, i lov om klage-og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet pligt til at yde erstatning for skader efter behandling, undersøgelse el.lign., som er foretaget efter sundhedslovens § 87, §§ 87 a-d eller §§ 87 e-h eller betalt direkte uden om det offentlige sundhedsvæsen.

Se flere spørgsmål og svar om forsikringspligten

 


Sidst opdateret 02-06-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |