Skip navigation


8 nye nationale mål for sundhedsvæsenet

TEMA - Sundheds- og ældreministeren, Danske Regioner og KL er blevet enige om 8 nye nationale mål for sundhedsvæsenet.

De nationale mål skal sikre, at alle sundhedsvæsenets aktører – sygehusene, kommunerne og almen praksis – arbejder i en tydelig og fælles retning mod højere kvalitet og samtidig gøre det lettere at overskue, hvor der er behov for forbedringer.

8 overordnede nationale mål skal være med til at holde fokus på det, som gør en positiv forskel for patienterne i det danske sundhedsvæsen.

Aftalen følger i forlængelse af regionerne og kommunernes økonomiaftaler for 2016, som omfatter en række initiativer, der skal styrke kvalitetsområdet. Læs aftaletekst (PDF).

De otte nationale mål er:

Mål 1: Bedre sammenhængende patientforløb

Mål 2: Styrket indsats for kronikere og ældre patienter

Mål 3: Forbedret overlevelse og patientsikkerhed

Mål 4: Behandling af høj kvalitet

Mål 5: Hurtig udredning og behandling

Mål 6: Øget patientinddragelse

Mål 7: Flere sunde leveår

Mål 8: Mere effektivt sundhedsvæsen

Hent publikationen "Nationale mål for sundhedsvæsenet"    (PDF)

For hvert af de nationale mål er der en række indikatorer. Det viser udviklingen for de enkelte mål (PDF) 
Talgrundlag (Excel) 

 

Pressemeddelelser:
6. september 2018 - Det danske sundhedsvæsen i fremgang
23. juni 2017 - Det går frem på to tredjedele af målpunkterne
29. april 2016 - Nye nationale mål for sundhedsvæsenet skal øge kvaliteten for patienterne

4. april 2016 - Nye nationale mål skal løfte kvaliteten i sundhedsvæsenet


Sidst opdateret 11-09-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |